• Rum promotie
 • Top tastings
 • Rum advies
 • Nederlands Rum Portal

AVG, Disclaimer & Privacy Beleid

<!-- wp:paragraph -->

In deze privacy verklaring lees je alles over de
manier waarop jouw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo
wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen
liggen en voor welke doelen jouw gegevens
opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al
jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens
en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden
door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Erik Voskamp, Rum adviseur

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Inleiding
00. Rumworld

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Je leest op dit moment de privacy verklaring
van Rumworld. Rumworld is een website met webshop dat zich richt op de op rum gerelateerde evenementen en verkoop van alcoholvrije, licht alcoholische en alcoholhoudende dranken, Waarvan alle dranken gekocht kunnen worden door particulieren en bedrijven
Denk hierbij aan het organiseren van feesten en evenementen, boeken van artiesten, etc. en het geven van advies en het bijwonen en/of verkopen van alcoholvrije en alcoholhoudende dranken.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Rumworld verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Rumworld neem dan gerust contact op!
info@rumworld.nl | 06 14 17 65 53
Willem Kloosstraat 3| 7442ZN | Nijverdal
BTW. ID Nr. NL001589406B09 | KVK Nr. 66774810

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Rumworld stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Rumworld Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Rumworld via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

03. Analytics
De website van Rumworld verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Ontvangers

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

De gegevens die Rumworld ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
01. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
02. DMA Webmail
De e-mail van Rumworld wordt gehost bij DMA Webmail. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van DMA.
02. Jouw Web
De website en back-ups van de website worden gehost bij Jouw Web. Gegevens die jij achterlaat op de website van Rumworld zijn
op de servers van Now Web opgeslagen.
03. Mollie
Mollie is een zogenaamde PSP, zij verzorgen de betalingen aan Rumworld
04. Stripe
Stripe is een zogenaamde PSP, zij verzorgen de betalingen aan Rumworld
05. Paypal
Paypal is een zogenaamde PSP, zij verzorgen de betalingen aan Rumworld

06. Knab
Knab is naast een bank ook een zogenaamde PSP, zij verzorgen de betalingen aan Rumworld

07. Jortt
Jortt verzorgd voor ons de offertes, factureeing, boekhouding e.d.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Opslag periode

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Rumworld maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je
namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@rumworld.nl
02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Rumworld via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze
gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

BEVEILIGING

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Rumworld of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Rumworld. Deze code dient gebruikt te
worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Beveiliging
05.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Rumworld is. Je herkent deze beveiliging aan het  slotje voor de url.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

JOUW RECHTEN

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw
gegevens op te vragen die bij www.rumworld.nl
vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je
door een e-mail te sturen of telefonisch contact
op te nemen met www.rumworld.nl. Je krijgt dan
een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens
veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectificeren door www.rumworld.nl. Je gegevens
omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via
de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij
www.rumworld.nl opgeslagen liggen in het geval je
overstapt naar een andere partij of dienst, dan
heb je het recht op overdracht. Hierbij dient
www.rumworld.nl al jouw gegevens over te dragen
aan de andere partij..
04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij
www.rumworld.nl vastgelegd zijn? Dan heb je het
recht op het laten wissen van jouw gegevens.
05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij
Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat
www.rumworld.nl niet op de juiste manier met jouw
gegevens omgaat.
06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat www.rumworld.nl jouw gegevens
gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen
van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via
info@rumworld.nl onder toezending
van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto,
de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.
Het streven is om binnen een week te reageren.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

PLICHTEN

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

www.rumworld.nl verwerkt persoonsgegevens
op grond van een gerechtvaardigd belang,
namelijk een commercieel belang. Denk hierbij
aan het aanbieden van diensten of producten
van www.rumworld.nl via e-mail. Jouw gegevens
zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren,
zijn de minimale benodigde gegevens voor
het aanbieden van de diensten of producten.
Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de
nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze
verplichte gegevens niet worden aangeleverd,
kan www.rumworld.nl de betreffende dienst niet
aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt
gedeeld met www.rumworld.nl met anderen dan
de hierboven genoemde partijen te delen
(voor bijvoorbeeld het aanbieden van een
dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming
voor worden gevraagd.
www.rumworld.nl behoudt zich het recht de
gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk
is vereist dan wel wanneer www.rumworld.nl dit
gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een
juridisch verzoek/proces of om de rechten,
eigendom of veiligheid van www.rumworld.nl te
beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw
recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact
op via onderstaande contactgegevens.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

info@rumworld.nl | 06 14 17 65 53
Willem Kloosstraat 3| 7448ZN | Nijverdal
BTW. ID Nr. NL001589406B09 | KVK Nr. 66774810

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Rumworld is naamhouder van o.a.
rumworld.nl
rumparty.nl

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

DISCLAIMER
Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Privacy verklaring

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.
Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen, een bestelling te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken.
Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet.
De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.
Bedrijven die uw informatie kunnen zien zijn:
Rumworld, zoals beschreven
Google, voor ranking en statistieken
Now Web, webhost van Rumworld voor inloggen, adressen, nieuwsbrief etc.
Digibtw, voor adressen etc. voor facturen

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Uitsluiting van aansprakelijkheid

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.
Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Rumworld aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Beschikbaarheid

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Het auteursrecht op deze website berust bij Rumworld of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan www.rumworld.nl.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van www.rumworld.nl
PRIVACY BELEID
COOKIES
Wanneer u onze site bezoekt, plaatsen wij een of meerdere cookies.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de web browser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Firefox) om deze cookies op uw computer op te slaan.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Er zijn twee soorten cookies. Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw web browser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw web browser.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Wij gebruiken sessie cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden geoptimaliseerd.
Wij gebruiken permanente cookies ook om meer gerichte informatie op onze website te zetten en om informatie te verzamelen over onze klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service informatie over onze producten en diensten en gerichte marketing rond onze producten en diensten. Wij geven/verkopen uw gegevens nooit aan derden.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

U heeft de mogelijkheid om een waarschuwing te krijgen als een cookie wordt geplaatst en om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw web browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw web browser). U kunt dan echter niet meer van alle mogelijkheden van de site gebruik maken.
Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Verwerken van uw gegevens
Wanneer u gebruik maakt van onze website verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van u:

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:list -->

 • van alle bezoekers van onze website verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over ,statistieken op page views, verkeer van en naar www.rumworld.nl
 • van deelnemers aan ons forum en/of gastenboek verzamelen en verwerken wij IP-adressen en de gegevens die zij op het forum hebben geplaatst;
 • van deelnemers aan een promotieactie of prijsvraag verzamelen en verwerken wij NAW-gegevens, e-mailadres en inzending voor de actie of prijsvraag;
 • van mensen die een bericht versturen via onze contact mogelijkheden verzamelen en verwerken wij IP-adres, naam, e-mailadres, telefoonnummer, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking.

<!-- /wp:list --> <!-- wp:paragraph -->

Doeleinden verwerking gegevens
Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:list -->

 • het leveren van onze diensten, waaronder het aanbieden als agent, dropship, bemiddelaar van alcoholische drank en gerelateerde produkten. Onze evenementen, proeverijen, promo acties en prijsvragen, indien u daarvan gebruik maakt of daaraan deelneemt;
 • het beantwoorden van vragen van gebruikers;
 • het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) indien wij daartoe aanleiding zien op grond van wet- en regelgeving of dit Privacybeleid;
 • het afdwingen van naleving van onze Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels;
 • het innen van vergoedingen;
 • het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van het gebruikersgemak van onze website;
 • het informeren van gebruikers over diensten en updates;
 • het doen van gerichte aanbiedingen.
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

<!-- /wp:list --> <!-- wp:paragraph -->

Beveiliging
Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen, om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, wij kunnen dus niets garanderen.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Algemeen
Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading {"level":1} -->

PRIVACYVERKLARING

<!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph -->

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy online.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

We waarderen het dat u gesteld bent op uw persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe we informatie over u verzamelen wat we ermee doen en welke controlemogelijkheden u heeft.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading {"level":3} -->

WIE WIJ ZIJN?

<!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph -->

Rumworld is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading {"level":3} -->

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

<!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph -->

We kunnen alleen de goederen leveren en diensten in uw opdracht uitvoeren, indien u ons uw persoonlijke gegevens daartoe verstrekt. In dat kader verzamelen wij persoonsgegevens zoals: uw naam, adres, e-mailadres.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Wij zullen de informatie die u zelf ons hebt verstrekt voor de in dit privacy verklaring verkregen omschreven doeleinden gebruiken.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor informatie over producten en diensten die worden aangeboden via onze website aan u, voor facturatie en orderverwerking. Uw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie te sturen over onze producten en diensten die u van ons verzocht hebt door het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Het is te allen tijde mogelijk u voor de nieuwsbrief af te melden, wat kan worden gedaan met een bericht aan het hieronder aangegeven contact, of via een speciaal daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Verder zullen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

– Het beheer van uw account bij ons;

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

-Ter verificatie van de financiële transacties met betrekking tot de betalingen die u online maakt;

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading {"level":3} -->

VEILIGHEID

<!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph -->

Wij hechten veel belang aan de veiligheid van alle persoonlijk identificeerbare informatie in verband met onze gebruikers. We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik en wijziging van de persoonlijke gegevens tegen te gaan. We zullen technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, door middel van:

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

– Toegang tot uw account te beveiligen door wachtwoord en gebruikersnaam die uniek zijn voor u;

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

– Uw persoonlijke gegevens op te slaan op beveiligde servers;

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

– Het versleuteld opslaan van betalingsgegevens met behulp van SSL-technologie.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

U dient erop bedacht te zijn dat het indienen van persoonlijke informatie op internet nooit helemaal veilig is. Wij kunnen de beveiliging van informatie niet garanderen aangezien en elke vorm van informatieverstrekking geschiedt op eigen risico. Alles wat we kunnen doen is gebruik maken van al onze inspanningen om uw gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat we een betrouwbare en veilige omgeving behouden om uw gegevens te gebruiken. Het is raadzaam om uw browser te sluiten wanneer u klaar bent met uw sessie om ervoor te zorgen anderen geen toegang tot uw persoonlijke informatie verkrijgen als u een gedeelde computer of een computer gebruiken in een openbare plaats.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading {"level":3} -->

UW RECHTEN

<!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph -->

Als u zich zorgen maakt over uw gegevens, hebt u het recht toegang tot de persoonsgegevens die wij over u hebben op te vragen.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading {"level":3} -->

GEBRUIK VAN COOKIES DOOR RUMWORLD

<!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph -->

Rumworld maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser,weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browser menu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. Voor het plaatsen van cookies zal Rumworld indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan één van Rumworlds  websites – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Rumworld opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Rumworld gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading {"level":3} -->

WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT?

<!-- /wp:heading --> <!-- wp:list {"ordered":true} -->

 1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.
 2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen (Google e,d,) wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.
 3. Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden.

<!-- /wp:list --> <!-- wp:paragraph -->

Onze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale gebruikservaring te bieden.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading -->

Gebruik van sessie cookies

<!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph -->

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading -->

Gebruik van permanente cookies

<!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph -->

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. Dit is een zogenaamde functionele cookie. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading -->

Lijst van van cookies

<!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph -->

Er kunnen cookies worden geplaatst van WordPress, het content management systeem dat wij gebruiken. Dit betreffen functionele cookies. De bewaartermijn is 1 jaar. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid WordPress.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Er kunnen cookies worden geplaatst van AddtoAny, een social media sharing tool. Dit betreffen functionele cookies. Deze cookies onthouden je social media profielen, zodat je niet telkens opnieuw hoeft in te loggen. De bewaartermijn is 1 jaar. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van AddtoAny.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Er worden cookies geplaatst van Google Analytics. Dit betreffen analytische cookies. De bewaartermijn is 2 jaar. Meer informatie hierover is de vinden in het privacybeleid van Google Analytics.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading -->

Google Analytics

<!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph -->

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Dit betreft een analytische cookie. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben Google verzocht om je IP-adres te maskeren en wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading -->

Social media

<!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph -->

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op de sociale netwerken LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze partijen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaringen van genoemde bedrijven (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

Facebook
LinkedIn
Google

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze bedrijven hebben verklaard dat zij zich zullen houden aan de Privacy Shield overeenkomst die is gesloten tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Dit betekent dat er een passend beschermingsniveau is voor de verwerking van persoonsgegevens.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading -->

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

<!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph -->

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina en privacyverklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading -->

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

<!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph -->

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

<!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading {"level":3} -->

ONZE CONTACTGEGEVENS

<!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph -->

Wij zijn blij met uw feedback en vragen. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar info@rumworld.nl of schrijf ons; Rumworld, Willem Kloosstraat 3 7442ZN Nijverdal (let op! geen bezoek of afhaal adres!) of bel ons op + 31 06 1417 6553.

<!-- /wp:paragraph -->