Home » AVG

In deze privacy verklaring lees je alles over de
manier waarop jouw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo
wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen
liggen en voor welke doelen jouw gegevens
opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al
jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens
en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden
door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Erik Voskamp, Dutch Rum Ambassador


Inleiding
00. Dutch Rum Ambassador

Je leest op dit moment de privacy verklaring
van Dutch Rum Ambassador. Dutch Rum Ambassador is een evenementen bureau
 dat zich richt op Rum in al zijn facetten en is onderdeel van Rumworld.
Denk hierbij aan het geven van advies en het
organiseren van events.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door
Dutch Rum Ambassador verzameld worden. Het is daarom
goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt
en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens
kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik
van jouw gegevens door Dutch Rum Ambassador, neem
dan gerust contact op!
info@rumworld.nl | 06 14 17 65 53
Willem Kloosstraat 3| 7448ZN | Nijverdal
Btw. Nr. NL129311297B03 | KVK Nr. 66774810

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Dutch Rum Ambassador stuurt via e-mail nieuwsbrieven.
Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel
en anderzijds gericht op kennisdeling. Je
voornaam en e-mailadres worden verzameld
via het daarvoor bestemde formulier op de
website van Dutch Rum Ambassador. Daarnaast kan je
mondeling of tekstueel gevraagd worden om
je aan te melden.

 

02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als
jij contact opneemt met Dutch Rum Ambassador via de
website. In dit formulier wordt echter alleen
gevraagd om de benodigde gegevens om een
voorstel of een dienst aan te kunnen bieden,
zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres,
telefoonnummer en omschrijving.

 

03. Analytics
De website van Dutch Rum Ambassador verzamelt jouw
gegevens om de website te verbeteren. Dit
gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens
zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan
jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan
informatie zoals de duur van je website bezoek
of de pagina’s die je veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met
jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter
uitvoering van de overeenkomsten die worden
aangegaan, dan wel omdat verwerking
noodzakelijk is om jou in contact te brengen
met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

Ontvangers

De gegevens die Dutch Rum Ambassador ontvangt en
verwerkt worden beheerd d.m.v.:
01. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met
Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt
voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres
en voornaam automatisch opgeslagen in de
daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
02. JW Webmail
De e-mail van Dutch Rum Ambassador wordt gehost
bij Jouw Web. Als jij contact opneemt via de
formulieren of via mail, worden die betreffende
mails opgeslagen op de servers van Jouw Web.
02. Jouw Web
De website en back-ups van de website
worden gehost bij Jouw Web. Gegevens die jij
achterlaat op de website van Dutch Rum Ambassador zijn
op de servers van Jouw Web opgeslagen.

03. DigiBTW

DigiBTW verzorgt voor ons de offertes en facturen alswel de verkopen

 

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd
bewaard doorDutch Rum Ambassador, maar nooit langer
dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten,
tenzij we op grond van een wettelijke regeling
jouw gegevens langer moeten bewaren.
01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden
opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw
gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je
namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via
de link onderaan de nieuwsbrieven of door een
mail te sturen naar info@rumworld.nl
02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met
Dutch Rum Ambassador via e-mail, dan worden die gegevens
die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam,
bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op
de mailserver. Die mails worden tot maximaal
twee jaar terug bewaard.
03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website
verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden
aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze
gegevens worden voor onbepaalde tijd
bewaard binnen Google Analytics.

 

BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen
fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden
alleen beheerd in de eerdergenoemde
systemen en software.
De persoonsgegevens die door Dutch Rum Ambassador
of door eerder genoemde derden worden
beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een
wachtwoord en daar waar mogelijk met
tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code
vanuit de software gegenereerd en verstuurd
naar Dutch Rum Ambassador. Deze code dient gebruikt te
worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn
elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord
en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die
toegang hebben tot jouw gegevens wordt
beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Beveiliging
05.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze
website beveiligd door een SSL certificaat. Dit
betekent dat jouw verbinding met de website
van Dutch Rum Ambassador prive is. Je herkent deze
beveiliging aan het  slotje voor de url.

JOUW RECHTEN

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw
gegevens op te vragen die bij Dutch Rum Ambassador
vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je
door een e-mail te sturen of telefonisch contact
op te nemen met Dutch Rum Ambassador. Je krijgt dan
een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens
veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectificeren door Dutch Rum Ambassador. Je gegevens
omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via
de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij
Dutch Rum Ambassador opgeslagen liggen in het geval je
overstapt naar een andere partij of dienst, dan
heb je het recht op overdracht. Hierbij dient
Dutch Rum Ambassador al jouw gegevens over te dragen
aan de andere partij..
04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij
Dutch Rum Ambassador vastgelegd zijn? Dan heb je het
recht op het laten wissen van jouw gegevens.
05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij
Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat
Dutch Rum Ambassador niet op de juiste manier met jouw
gegevens omgaat.
06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Dutch Rum Ambassador jouw gegevens
gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen
van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via
info@eumworld.nl onder toezending
van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto,
de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.
Het streven is om binnen een week te reageren.

 

PLICHTEN

Dutch Rum Ambassador verwerkt persoonsgegevens
op grond van een gerechtvaardigd belang,
namelijk een commercieel belang. Denk hierbij
aan het aanbieden van diensten of producten
van Dutch Rum Ambassador via e-mail. Jouw gegevens
zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren,
zijn de minimale benodigde gegevens voor
het aanbieden van de diensten of producten.
Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de
nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze
verplichte gegevens niet worden aangeleverd,
kan Dutch Rum Ambassador de betreffende dienst niet
aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt
gedeeld met Dutch Rum Ambassador met anderen dan
de hierboven genoemde partijen te delen
(voor bijvoorbeeld het aanbieden van een
dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming
voor worden gevraagd.
Dutch Rum Ambassador behoudt zich het recht de
gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk
is vereist dan wel wanneer Dutch Rum Ambassador dit
gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een
juridisch verzoek/proces of om de rechten,
eigendom of veiligheid van Dutch Rum Ambassador te
beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw
recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact
op via onderstaande contactgegevens.

info@rumworld.nl | 06 14 17 65 53
Willem Kloosstraat 3| 7448ZN | Nijverdal
BTW. ID Nr. NL001589406B09 | KVK Nr. 66774810