Herroepingsvoorwaarden en formulier

Goederen kunnen alleen in overleg retour worden gestuurd.

Goederen retour verstuurd zonder onze uitdrukkelijke toestemming (per email) worden niet in behandeling genomen.

Modelformulier voor herroeping downloaden