• Rum promotie
  • Top tastings
  • Rum advies
  • Nederlands Rum Portal

Rum Mythe en Realiteit

Rum - mythe en realiteit

 

In tegenstelling tot veel andere gedistilleerde dranken, volgt rum werledwijd geen strikte productievoorschriften. Het kan legaal overal ter wereld worden gemaakt, maar het wordt meestal geassocieerd met tropische eilanden. Landen als Trinidad, Jamaica, Cuba, Guyana, Dominicaanse Republiek en Barbados staan bekend om hun rumproductie vanwege het perfecte klimaat voor het verbouwen van het belangrijkste ingrediënt van rum: suikerriet.

Wat is rum?
Dat is heel moeilijk uit te leggen, want dat is werledwijd overal weer anders.
Als voorbeeld de USA en EU wetgeving, zie het verschil tussen deze 2 alleen al.

De officiële definitie van rum, zoals gekwalificeerd door de Federal Standards van de Amerikaanse overheid, stelt: “'Rum' is een alcoholisch destillaat van het gefermenteerde sap van suikerriet, suikerrietsiroop, suikerrietmelasse en andere bijproducten van suikerriet, geproduceerd met niet minder dan 190 proof. op zodanige wijze dat het distillaat de smaak, het aroma en de kenmerken bezit die over het algemeen aan rum worden toegeschreven, en gebotteld met niet minder dan 80 proof; en omvat uitsluitend mengsels van dergelijke destillaten.”
In de EU is het weer totaal anders:

A) Rum is een gedistilleerde drank die uitsluitend wordt bereid door de distillatie van het product dat wordt verkregen door alcoholische vergisting van hetzij melasse of stroop afkomstig van de vervaardiging van rietsuiker, hetzij het sap zelf van suikerriet, gedistilleerd tot minder dan 96 % vol., op zodanige wijze dat het distillaat waarneembaar de specifieke organoleptische kenmerken van rum bezit.
B) Het alcoholvolumegehalte van rum bedraagt ten minste 37,5 % vol.
C) Er mag geen alcohol, al dan niet verdund, aan worden toegevoegd.
D) Rum wordt niet gearomatiseerd.
E) Als middel om de kleur aan te passen mag aan rum uitsluitend karamel worden toegevoegd.
F) Rum mag worden verzoet met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het eindproduct mag echter niet meer dan 20 gram per liter aan zoetstoffen bevatten, uitgedrukt als invertsuiker.
G) In het geval van overeenkomstig deze verordening geregistreerde geografische aanduidingen kan de wettelijke benaming rum worden aangevuld met:
(I) De term "traditionnel" of "tradicional", mits de rum in kwestie: is bereid door distillatie tot minder dan 90 % vol. na alcoholische vergisting van daartoe geschikte grondstoffen die uitsluitend van oorsprong zijn uit de betrokken plaats van productie, en een gehalte aan vluchtige stoffen heeft dat ten minste 225 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol. bedraagt, en niet verzoet is;
II) de term "Agricole", mits de rum in kwestie voldoet aan de voorschriften onder I) en uitsluitend is bereid door middel van distillatie na de alcoholische vergisting van suikerrietsap. De term "Agricole" mag alleen worden gebruikt in het geval van een geografische aanduiding van een Frans overzees departement of de autonome regio Madeira. Dit punt laat de mogelijkheid onverlet om de term "Agricole", "traditionnel" of "tradicional" te gebruiken in verband met alle niet onder die categorie vallende producten overeenkomstig de voor die producten geldende specifieke criteria.


Het is echter misschien makkelijker om te vragen: wat is geen rum? Rum is een van de meest veelzijdige sterke dranken en komt in verschillende vormen en vormen met als unieke consistentie dat ze allemaal zijn gemaakt van suikerriet. Daarnaast heeft elk type rum zijn eigen kenmerken, destillatie- en verouderingsproces, smaken en stijlen. In zijn geheel kan deze spirit variëren in alcoholvolume (ABV) van 20% tot 75,5%. Het kan een jaar tot meerdere decennia worden gerijpt, waarbij elk jaar verschillende smaken en visuele kenmerken worden bereikt.

Waar is rum ontstaan?
Rum is misschien wel een van de vroegst bekende sterke dranken vanwege het eenvoudige productieproces. Het belangrijkste ingrediënt, suikerriet, werd voor het eerst gefermenteerd in 350 voor Christus in India.(er wordt ook gezegd dat rum in het oude China al genoemd werd, maar daar heb ik nog geen bewijs van gezien) Op dat moment werd de gefermenteerde spiritt gebruikt voor medicinale doeleinden. De productie van suikerriet nam toe naarmate ontdekte eilanden met het perfecte groeiklimaat werden ontdekt. De eerste destillatie van rum in het Caribisch gebied vond plaats op suikerrietplantages in de 17e eeuw. Moderne rum kwam tot bloei toen plantageslaven ontdekten dat het bijproduct van het raffinageproces van suikerriet kon worden gefermenteerd tot alcohol. De geschiedenis suggereert dat het eerste verslag van dit type rum afkomstig is van het eiland Nevis met een document uit Barbados uit 1651 waarin staat: "Het belangrijkste gedoe dat ze op de eilanden maken is Rumbullion, alias Kill-Divil, en is gemaakt van gedistilleerd suikerriet, een hete, helse en vreselijke drank.”

Vanaf daar veroverde rum de wereld stormenderhand. Tegen het einde van de 17e eeuw waren er verslagen over de productie van rum in Brazilië, Zweden en zelfs Frankrijk, waar ze brandewijn vervingen door rum als de favoriete uitwisselingsalcohol. De populariteit verspreidde zich snel naar het koloniale Noord-Amerika. Geschat wordt dat voorafgaand aan de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog de mannen en vrouwen van de Amerikaanse koloniën gemiddeld drie imperiale gallons rum per jaar dronken. Tot op de dag van vandaag wordt rum wereldwijd geproduceerd en genoten, maar in de tropen en de Caribische landen wordt nog steeds aan de hoogste normen voldaan.

Hoe wordt rum gemaakt?
Rum is een sterke drank gemaakt van suikerrietmelasse of suikerrietsap. Het suikerriet wordt gefermenteerd en vervolgens gedistilleerd. Na destillatie is de vloeistof helder en rijpt meestal in bourbonvaten, houten vaten of roestvrijstalen tanks. Het destillatievat speelt een sleutelrol in wat voor soort rum het resultaat zal zijn. Bij rijping in eikenhouten vaten wordt de rum donker, in tegenstelling tot rijping in roestvrijstalen tanks waar hij vrijwel kleurloos blijft.
Over de hele wereld, maar specifiek binnen het Caribisch gebied, heeft elk eiland of productiegebied zijn eigen unieke productiestijl. Het meest consistente deel van het proces is de fermentatie van het suikerriet. De kwaliteit van de rum is afhankelijk van de kwaliteit en variëteit van het gebruikte suikerriet. Op veel plaatsen wordt rum geproduceerd uit melasse als resultaat van fermentatie, maar locaties zoals een aantal Franstalige eilanden geven de voorkeur aan suikerrietsap. Om de suiker te fermenteren worden gist en water toegevoegd. Van daaruit gaat de toekomstige rum door destillatie waar geen standaardmethode van is. Het rijpingsproces is ook afhankelijk van de regio en het type rum dat wordt geproduceerd. Vanwege het tropische klimaat waarin de meeste rum wordt gemaakt, rijpt de vloeistof veel sneller dan andere sterke dranken. Door het rijpingsproces gaat een deel van het product verloren door verdamping, ook wel bekend als 'Angels Share'. In rum uit Frankrijk of Schotland gaat elk jaar slechts ongeveer 2% verloren, terwijl de Caribbean maar liefst 10% verliezen. Na te zijn gerijpt, wordt rum normaal gesproken geblend/gemengd voor een consistente smaak.

 

Smart ass corner

Kill Devil en vuurwater

Kill Devil komt waarschijnlijk vanuit het Nederlands, "Keel Duivel" juist omdat het hels en heet was.

Ook werd het wel vuurwater genoemd, maar dat is een minder mooie uitleg.
Nadat de slavenhouders er achter kwamen dat rum een goede inkomstenbron was, werd er ook gefermenteerd in de slavenhutten, de damp kwam aan de onderkant van het dak terecht en druppelde weer neer op de gegeselde ruggen van de slaven en dat brande natuurlijk in de wonden, vandaar ook vuurwater.

Rum ageing in diverse landen

Ze zeggen weleens "Rum heeft geen regels" maar juist het tegendeel is waar, rum heeft de meeste regels, elke regio, land, etc. heeft eigen regels. 


In Mexico hoeft het maar 8 maanden te rijpen om rum te heten.
In de Dominicaanse Republiek, Panama en Venezuela minimaal 2 jaar.
Maar Canada bijvoorbeeld dan weer maar 1 jaar.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan

Hoe oud is rum nu echt?

Dat is als al eerder vermeld niet echt duidelijk.
Een kleine bloemlezing:

Een vloeistof geïdentificeerd als rum is gevonden in een tinnen fles gevonden op het Zweedse oorlogsschip Vasa, dat zonk in 1628.
Een vroege rumachtige drank is "Brum", die al duizenden jaren door de Maleisische bevolking wordt geproduceerd.
Marco Polo registreerde een 14e-eeuws verslag van een "zeer goede wijn van suiker(riet)" die hem werd aangeboden in het gebied dat nu het huidige Iran is.
Maria Dembinska stelt dat koning Peter I van Cyprus, rum meebracht als geschenk voor de andere koninklijke hoogwaardigheidsbekleders op het congres van Krakau, gehouden in 1364. Dit is aannemelijk gezien de positie van Cyprus als een belangrijke producent van suiker in de middeleeuwen, hoewel de alcoholische suikerdrank die door Dembinska rum werd genoemd, misschien niet erg leek op moderne gedistilleerde rum. Dembinska suggereert ook dat Cypriotische rum vaak werd gedronken gemengd met een amandelmelkdrank, ook geproduceerd in Cyprus, genaamd soumada.
De productie van rum is geregistreerd in Brazilië in de jaren 1520.
Shidhu, een drank die wordt geproduceerd door fermentatie en destillatie van suikerrietsap, wordt al genoemd in Sanskriet teksten.

Waar komt de naam Rum vandaan?

Goede vraag, dat weet eigenlijk niemand, er zijn wel vermoedens.

De meest algemeen aanvaarde hypothese is dat het verband houdt met "rumbullion", een drank gemaakt van kokende suikerrietstengels, of mogelijk "rumbustion", wat een jargonwoord was voor "opschudding" of "tumult"; een luidruchtige oncontroleerbare uitbundigheid, hoewel de oorsprong van die woorden en de aard van de relatie onduidelijk zijn. Beide woorden doken in het Engels op rond dezelfde tijd als rum (1651 voor "rumbullion", en vóór 1654 "rum").

Er zijn natuurlijk ook andere theorieën:

Het is vaak verbonden met het Britse jargon-adjectief "rum", wat "hoge kwaliteit" betekent, en inderdaad wordt de collocatie "rumbooze" bevestigd. Gezien de hardheid van vroege rum is dit onwaarschijnlijk.

Andere theorieën beschouwen het als een afkorting van "iterum", Latijn voor "opnieuw; een tweede keer", of arôme, Frans voor aroma.
Dat het afkomstig is van de grote drinkglazen die Nederlandse zeelieden gebruiken, bekend als rummers, van het Nederlandse woord roemer, een drinkglas.

Ook dat het verband houdt met ramboozle en rumfustiaan, populaire Britse drankjes uit het midden van de 17e eeuw. Geen van beide werd echter gemaakt met rum, maar eerder met eieren, bier, wijn, suiker en verschillende kruiden.

Ook denken velen dat het afkomstig is van het latijnse woord van suikerriet Saccharum officinarum (zoals Gall & Gall beweerd) maar dit is pertinent onjuist. Waarom? in 1753 werden er pas Latijnse namen aan planten, bloemen, bomen gegeven en zoals je weet werd rum in 1651 onder de naam rum gedronken