• Mooi assortiment
  • Top tastings
  • Rum promotie
  • Gratis rum advies

Afzakkertje RumIn het Nederlands taalgebied behoort ‘afzakkertje’ tot de gangbaarste en meest verbreide naamsaanduiding van een borrel.

Al in de zeventiende en achttiende eeuw was ‘Afzakkertje’ de benaming voor een ‘glaasje brandewijn’ (een distillaat van moutwijn) die men na de koffie, de thee of het avondeten werd geacht te nuttigen om de genoten dranken en spijzen beter te laten zakken. 
Later, in de late negentiende eeuw, werd de benaming eerder gebruikt om een likeur, jenever of andere sterke drank aan te duiden. Toentertijd kreeg een ‘afzakkertje’ ook de betekenis van ‘laatste glaasje’ of een ‘laatste borrel’. 


Bottler:
M&E

Visiting:
N/A

Established:
2018

Website:
Afzakkertje Rum

Facebook:
Afzakkertje

Instagram:
afzakkertje