Sazerac Rum

America's First Cocktail

Voordat er sprake was van een bedrijf, was er een drankje. Antoine Peychaud, een Creoolse immigrant, exploiteerde een apotheek op Royal Street de Franse wijk in 1838.

 

Met zijn achtergrond als een apotheker, was hij een natuurlijke mixologist.

Zijn vrienden verzamelden voor de "late-night revelry" in zijn apotheek. Peychaud mengde daar brandy, alsem en een vleugje van zijn geheime bitters voor zijn gasten.

 

Later zou deze apotheek bekend komen te staan als de Sazerac.

Opgericht: 1850

Lokatie: New Orleans, USA

Website: Sazerac

Bezoek: Niet mogelijk

Facebook: Onbekend

Twitter: Onbekend